Infolinia:. 46 875 55 91
Produkt zosta dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzy ulubione
Produkt zosta usuni阾y z ulubionych
Wybrany produkt zosta dodany do koszyka
Wybrany produkt zosta usuni阾y z koszyka

Zabawki narz阣zia i gry dla dzieci
Cz甓ci do ci眊nik體 rolniczych
Cz甓ci do maszyn rolniczych
Cz甓ci do kombajn體 zbo縪wych
Cz甓ci do silnik體
Filtry, oleje, smary, p硑ny, akumulatory
Normalia
Hydraulika, pneumatyka
Ogr骴 i las
Elektryka, o秝ietlenie i akcesoria
Chemia motoryzacyjna i gospodarcza
Wyposa縠nie gospodarstw
Narz阣zia, elektronarz阣zia, odzie ochronna, BHP
NIESKLASYFIKOWANE
Artyku硑 秗ubowe


PHU FARMER kasz Lesiak
95-047 Je矿w
Brzezi駍ka 27
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  7:00-17:00
Sobota  7:00-14:00


 
FAX
46 8191002W celu za硂縠nia konta nale縴 skorzysta z formularza rejestracyjnego dost阷nego tutaj: Rejestracja - nowe konto.

Wpisywanie loginu

Wpisywania loginu dokonujemy wype硁iaj眂 pole oznaczone jako "Login". Login jest to unikalna nazwa dzi阫i kt髍ej system sklepu b阣zie Pa駍twa rozpoznawa i weryfikowa. Login musi zawiera minimum 6 znak體 (w celach bezpiecze駍twa). Mo縠 mie on posta np "misiek" lub "kropka".

Znane problemy

Podczas wpisywania loginu mo縠 pojawi si komunikat o tre禼i: "Podany login ju istnieje, prosz wpisa inny". Nale縴 wtedy poda inny login, poniewa ten jest ju zaj阾y przez innego u縴tkownika. Nie mo縠 w systemie wyst阷owa ten sam login dwa razy.

Wpisywanie has砤

Aby mogli Pa駍two za硂縴 konto nale縴 opr骳z loginu poda tak縠 has硂. Has硂 musi mie minimum 6 znak體. W pole "has硂 ponownie" nale縴 poda to samo co w pole "has硂".

Rejestracja jako

W naszym sklepie mog si Pa駍two zarejestrowa zar體no jako osoby fizyczne, jak i firmy. Wyboru dokonujemy w formularzu rejestracji. W zale縩o禼i od wybranej opcji system w潮czy dodatkowe pola do wype硁ienia. Inne dla osoby fizycznej, inne dla firmy.

Twoje dane personalne i adresowe

Podajesz dane personalne, czyli imi, nazwisko, adres itd. Wi阫szo舵 p髄 musisz wype硁i obowi眤kowo.

Adres pod kt髍y zostan dostarczone zakupione produkty

Tutaj mo縠sz wybra gdzie zakupione produkty maj zosta dostarczone. Je縠li b阣zie zaznaczona opcja "Podany przy rejestracji" Twoje produkty zostan dostarczone pod adres, kt髍y poda砮稖 wy縠j. Je秎i chcesz aby adres dor阠zenia by inny - kliknij na pole wyboru obok napisu "Podany przy rejestracji". Odznaczenie tego pola spowoduje, 縠 b阣ziesz m骻(a) poda nowe dane do przesy砶i. Podane pole mo縠 nie wyst阷owa w skr骳onym formularzu rejestracji.


Potwierdzanie wprowadzonych danych - podana opcja mo縠 nie wyst阷owa w skr骳onym formularzu rejestracji

Je縠li zako馽zysz proces wpisywania danych b阣ziesz musia(a) potwierdzi wprowadzone informacje. W tym celu po wype硁ieniu p髄 dotycz眂ych danych klikasz na przycisk "Gotowe" (je渓i b阣zie nieaktywny to znaczy 縠 nie wype硁i砮 wymaganych p髄), kt髍y Ci przekieruje do strony, na kt髍ej dokonasz potwierdzenia wprowadzonych danych. Po klikni阠iu na przycisk "Potwierdzam wprowadzone dane" Twoje konto zostanie za硂縪ne i zostaniesz automatycznie zalogowany.


Posiadamy w sprzeda縴:cz甓ci do ci眊nik體 i maszyn rolniczych, art. motoryzacyjne, akumulatory, oleje, filtry, pasy klinowe, 硂縴ska, uszczelnienia, w昕e gumowe, art. 秗ubowe, art. pneumatyczne, art. hydrauliki si硂wej, art. agrotechniczne, elektronarz阣zia, narz阣zia reczne, 砤馽uchy, liny, haki, chemia samochodowa
Zaprenumeruj nasz newsletter i b眃 na bie勘co z promocjami
Gotowe Dodaj Usu
Wa縩e informacje
Sklep w trakcie rozbudowy Zach阠amy do sta砮go zapoznawania si z ofert. Jednocze秐ie informujemy 縠 zamieszczone ceny obowi眤uj tylko przy zam體ieniach realizowanych za pomoc sklepu internetowego w formie przesy砶i kurierskiej jak i odbioru osobistego.
Ilo舵 produkt體 w ofercie: 13302 Ilo舵 u縴tkownik體 online: 44


Copyright@sklepfarmer.pl 2014 Wszelkie prawa zastrze縪ne, kopiowanie informacji zawartych na tej stronie zabronione

Numer telefonu
882 505 461
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  7:00-17:00
Sobota  7:00-14:00